Probudex S.A.

Kopalnia odkrywkowa Kopalnia odkrywkowa
Kopalnia odkrywkowa

Wydobycie kamienia wapiennego za złoża – wapień dewoński

Przerób kamienia Przerób kamienia
Przerób kamienia

Kruszywo łamane stosowane w budownictwie i drogownictwie

Produkcja nawozów Produkcja nawozów
Produkcja nawozów

Produkcja węglanowego wapna nawozowego

Probudex S.A.
Dla drogownictwa i budownictwa Dla drogownictwa i budownictwa
Dla drogownictwa i budownictwa

Kruszywa łamane o ciągłym uziarnieniu, tłuczeń, kliniec, grysy, kamień hydrotechniczny stosowane w budownictwie ogólnym, mostowym, hydrotechnicznym, drogownictwie, prefabrykacji, wytwórniach betonu towarowego jak i mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dla rolnictwa Dla rolnictwa
Dla rolnictwa

Nasz nawóz węglanowy ma powyżej 50% zawartości CaO

2645

ton wydobywanego kamienia

9589

ton pyłu kamiennego

830

ton nawozów węglanowych

11

lat na rynku

Warto z nami

Warto z nami

Certyfikacja i nadzór Certyfikacja i nadzór

Produkcja pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE (2+).

Rzetelność i terminowość Rzetelność i terminowość

Wysoka jakość wyrobów, terminowe dostawy, rzetelność w biznesie – to się ceni!

Dbałość o środowisko Dbałość o środowisko

Świętokrzyskie złoża są eksploatowane z odpowiedzialnością, w sposób maksymalnie ograniczający negatywne skutki dla środowiska z zachowaniem zasad bezpiecznej eksploatacji.

Jakość potwierdzona normami i certyfikatami

Od lat pracujemy na miano rzetelnej firmy, odpowiedzialnej społecznie. Nasze wyroby spełniają wymogi licznych norm, a zadowolenie ze współpracy nasi klienci wyrażają w referencjach.

Zapraszamy o współpracy!

O firmie